Entreprenør

Ole Vestergaard

Byg Garanti

 BYG GARANTI dækker:

 

Byg Garantiordning dækker arbejder, der er udført for private kunder på deres private bolig: 

 

 • én- eller to-familieboliger
 • forbrugerens egen ejerlejlighed eller andelsbolig
 • sommerhuse
 • privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug
 • lejeboliger, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv

 

Byg Garantiordning dækker følgende arbejder:

 

 • Byg Garantiordning dækker tab som følge af håndværksmæssige mangler ved arbejder, der er udført på forbrugerens private bolig, når arbejdet er aftalt med et medlem af Dansk Byggeri.
 • Byg Garantiordning dækker mangler ved DVC-mærkede vinduer og yderdøre, som er fremstillet af Dansk Byggeris medlemmer.
 • Byg Garantiordning dækker tækkearbejder, hvis virksomheden er medlem af Dansk Tækkemandslaug, når aftalen bliver indgået.
 • Byg Garantiordning dækker tagmalerarbejder, hvis virksomheden er medlem af Dansk Byggeri Tagmalerforening, når aftalen bliver indgået.

 

 

Byg Garantiordning dækker ikke:

 • Arbejder på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendomme er ikke dækket af garantiordningen, når det er en type arbejde, der sædvanligvis udføres som fælles arbejde og betales som fællesudgift. Byg Garantiordning dækker således ikke, hvis bygherren (aftaleparten) er en forening.
 • Arbejder på erhvervsejendomme er ikke dækket af garantiordningen.
 • Garantien dækker ikke arbejder, der udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over kr. 1.000.000 inkl. moms.

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.